NOTÍCIES WEMIND

Generació Z, emocions i COVID-19

Actualitat Notícies

Adoptar una actitud positiva, tenir una escolta activa i diàleg amb els fills dins un estil de vida saludable són algunes de les claus que recomana el psicòleg i director clínic d'Amalgama7 el Dr. Jordi Royo en una de les sessions webinar organitzada pels clústers de Catalunya.
Foto joguines

El confinament decretat per superar la crisi de la COVID-19 ha obligat la població a reformular els hàbits de vida. Les restriccions de moviments han alterat les relacions socials, l’estudi, la feina i, en definitiva, el dia a dia de milions de persones. En aquest nou context no presencial, la Generació Z, adolescents natius digitalment fan explosionar un nou concepte: La inconsciència digital.

«S’ha d’evitar el risc de les habitacions “en línia”»

«Cal trobar mecanismes per evitar i prevenir», afirma el doctor Jordi Royo, psicòleg i director clínic d’Amalgama7, Centre d’atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies, que aquest dimarts ha ofert el webinar «Generació Z, emocions i Covid-19», en què ha descrit breument aquesta nova generació d’adolescents nats del 1995 fins al 2010, la Z.
Uns nous adolescents propis de la societat del benestar, consumidors líders capaços de marcar pautes, influir en la despesa familiar i centrar l’atenció de les grans marques de consum.
Pel doctor Royo, el període de confinament pot fer evolucionar conflictes familiars bàsics propis de l’edat i la convivència cap a comportaments de risc tals com: l’abús d’internet i noves tecnologies, el dèficit de la son i els trastorns de l’alimentació, o alteració de les conductes sexuals, entre d’altres.

Avaluar des d’un punt de vista objectiu els diferents vessants de l’adolescent confinat: rendiment de l’estudi, gestió de relacions socials, hobbies i entreteniment així com l’activitat física, la son, la inquietud… Resulta imprescindible alhora de d’afavorir un bon clima familiar i prevenir conflictes. Però alhora, els pares han d’avaluar la seva propia tipología com a tals: permissius, delegants, co-responsabilitzadors? i adoptar quan calguin mesures que reforcin l’autoritat educativa dels progenitors.

En l’evolució de la pandèmia, la tendència normativa universal s’està imposant per part de governs com a mesura per a minimitzar el contagi. Horaris per a tot: passejar, reunir-se, realizar determinades activitats preventives de la bona salut emocional i física com l’esport. Aquestes recomanacions però, no són equitatives. Cada familia viu la seva casuística particular i l’aplicació de les mateixes normes tensiona l’equilibri familiar de pares i mares que han de fer molts rols i tasques alhora davant a presencia continuada dels adolescents i germans menors de la casa.

En aquesta sessió virtual també s’ha esmentat l’augment dels casos de violència filio parental. Aquesta patologia camuflada, consisteix en el maltracti psicològic o físic dels fills vers els seus pares. Pot aparèixer progressiva o sobtadament i les seves causes poden ser d’origen biològic, psicològic o social; accentuant-se amb la convivència continuada i la limitació a les relacions presencials en l’entorn educatiu o l ‘esportiu.

La bona convivència familiar és l’objectiu dels pares o progenitors.

En aquest webinar, organitzat pels clústers empresarials de Catalunya, el doctor Royo ha remarcat que «s’ha de fer partícips als nostres fills adolescents dels nostres temors, com una possible pèrdua de feina, el dol per algun ésser estimat i alhora corresponsabilitzar-los de les tasques comunes com la cura i la neteja de la llar» i ha subratllat que fer atenció a les expressions d’afecte com a generador de confiança és positiu per evitar canvis de patrons culturals, que poc ajuden al desenvolupament dels joves en temps incerts.

Si voleu accedir a la sessió completa i al material, podeu trobar-la en la nostra secció webinars de la web del Clúster Salut Mental Catalunya.