Avís Legal i Política de Privacitat

ASSOCIACÓ CLUSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui. 

ASSOCIACÓ CLUSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de ASSOCIACÓ CLUSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA.

1. Dades identificadores

Nom del domini: www.wemindcluster.com
Nom comercial: CLUSTER DE SALUT MENTAL CATALUNYA
Denominació social: ASSOCIACÓ CLUSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA
NIF: G66001876
Domicili social: President Josep Tarradellas 25, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 936302653
E-mail: communication@wemindcluster.com

2. Finalitats

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

  • Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu. 
Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total. 

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

3. Consentiment de l’Usuari

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Cluster Salut Mental Catalunya.

Cluster Salut Mental Catalunya informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres entitats, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Cluster Salut Mental Catalunya els canvis que es produeixin en els mateixos.
Part de les dades sol·licitades a través de Cluster Salut Mental Catalunya són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, Cluster Salut Mental Catalunya no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. Cluster Salut Mental Catalunya, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.

Així mateix en cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar el present avís legal, dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Cluster Salut Mental Catalunya podrà realitzar fotografies així com enregistraments en els actes que organitza. Mitjançant l’acceptació del present avís legal en la inscripció a aquests actes, l’assistent haurà d’autoritzar de manera prèvia i expressa, el seu consentiment a Cluster Salut Mental Catalunya per a la retransmissió en directe, enregistrament i difusió d’imatges en obert de l’usuari mentre participa en un acte organitzat per Cluster Salut Mental Catalunya, d’acord amb el dret a la pròpia imatge, recollit en l’article 18 de la Constitució, i el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge regulat per la l’1/1982, de 5 de maig.

Així mateix, l’usuari podrà manifestar la seva negativa a ser gravat i fotografiat a qualsevol moment, mitjançant notificació a Cluster Salut Mental Catalunya en la forma prevista en el següent avís legal.

 4. Seguretat

Cluster Salut Mental Catalunya es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la normativa d’aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitades, tant per part de Cluster Salut Mental Catalunya com dels empleats de la companyia que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

Cluster Salut Mental Catalunya garanteix, així mateix, que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la información adequada perqué pugin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de ASSOCIACÓ CLUSTER DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA. PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS, 25 – 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona). E-mail: comunicacio@clustersalutmental.com

5. Drets Usuaris

L’Usuari podrà exercir els seus drets els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició al tractament de les seves dades personals, d’acord amb els termes i condicions prevists en la LOPD, dirigint-se al correu electrònic communication@wemindcluster.com o a l’adreça: Palau de Marianao, Passeig President Josep Tarradellas 25, Sant Boi del Llobregat 08028 Barcelona.

De la mateixa manera, l’usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció de comunicacions a qualsevol moment o baixa de qualsevol dels serveis subscrits, mitjançant notificació a Cluster Salut Mental Catalunya en la forma prevista anteriorment.

El usuari també te dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

6. Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.clustersalutmental.com. 

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic secretariat@clustersalutmental.com.

7. Responsabilitat dels continguts

Cluster Salut Mental Catalunya no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se des de la web. Cluster Salut Mental Catalunya tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquesta web.

Cluster Salut Mental Catalunya es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Cluster Salut Mental Catalunya no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus. 

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió. 

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web. 

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

8. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola